MPLS SD Khadijah Pandegiling tahun 2018

Masa peralihan itu telah hadir kembali. Sebuah masa peralihan dari TK menuju SD. Masa SD adalah masa yang paling lama disekolah selama 6 tahun daripada masa SMP maupun masa SMA. Untuk itu pengenalan sekolah di SD Khadijah Pandegiling ini penting untuk mengenal lebih jauh kegiatan yang ada di sekolah SD Khadijah Pandegiling.

Masa pengenalan ini disebut juga MPLS yang merupakan dari kepanjangan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang dulunya biasa disebut MOS (Masa Orientasi Siswa). MPLS ini dilaksanakan semua siswa atau semua kelas mulai kelas 1 hingga kelas 6. Akan tetapi MPLS ini lebih ditujukan untuk murid kelas 1 yang dimana murid kelas 1 ini melaksanakan kegiatan MPLS ini selama satu minggu.

Semoga MPLS ini dapat berlangsung dengan lancar. Dan membawa perubahan terhadap siswa-siswi baru SD Khadijah Pandegiling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *